Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Zulfiýe: 'Maşgalasyny görmänine on ýyl boldy'


Türkmenistanyň gümrük işgärleri
Özbegistan bilen serhetdeş türkmen obalarynyň ýaşaýjylarynyň serhediň beýleki tarapyndaky adamlar bilen asyrlardan bäri dowam edip gelýän garyndaşlyk gatnaşyklary bar.

Emma garaşsyzlykdan soňra dörän serhet hem pasport meselesi sebäpli käbir adamlaryň 10-15 ýyldan bäri serhediň beýleki tarapyndaky garyndaşlaryny görüp bilmändigi aýdylýar.

Özbegistana ýygy-ýygydan geçmeli bolýan 75 ýaşly daşoguzly Zulfiýe daýza, Özbegistana gitmeli bolanda başdan geçirýän kynçylyklary hakda maglumat berýär.

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG