Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Amyderýa başagaýlyk döredýär


Amyderýa
Iýunyň başyndan bäri Amyderýanyň suwy bol. Onuň häzir kenardan aşyp, ilatly ýerlere, ekin meýdanlaryna howp salýan günleri-de bar.

Bu ýyl derýa çep kenary taşlap, sag kenara dyzaýar. Köýtendag, Beýik Türkmenbaşy, Hojambaz, Farap etraplarynyň käbir ekin meýdanlaryny suw basdy. Emma suw joşgunynyň çep kenarda hem başagaýlyk döredendigi aýdylýar. Bu barada Lebapdaky habarçymyz Osman Hallynyň beren maglumatyny diňläň.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG