Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabadyň wokzaly

Aşgabadyň wokzaly, edil beýleki iri şäherlerde hem bolşy ýaly, elmydama ýolagçylardan, olary garşy almaga ýa-da ugratmaga gelen adamlardan doly bolýar. Tomusky dynç alyş möwsüminiň başlanmagy bilen, Aşgabadyň wokzalynda adamlaryň has-da köpelendigi habar berilýär. Aşaky fotosergide Aşgabadyň wokzalyndan şekiller ýerleşdirildi.

XS
SM
MD
LG