Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistan: Sudýanyň ýedi goragçysy öldi


Çarşenbe güni Pakistanyň Karaçi şäherinde ýol ugrunda goýlan minanyň partlamagy netijesinde ýerli sudýa Makbul Bakir agyr ýaralanyp, onuň goragçylaryndan azyndan ýedisi öldi. Bu partlamada ýene azyndan dokuz adamyň ýaralanandygy habar berilýär.

Bu wakanyň yzy bilen hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň Talyban topary öz üstüne aldy we muny sudýa Makbul Bakiriň söweşijilere garşy çykaran we “yslam dinine laýyk gelmeýän” hökümleri üçin görlen çäre hökmünde häsiýetlendirdi.

Talyban topary öz beýanatynda çarşenbe güni Pakistanyň demirgazyk regionynda amala aşyrylan başga-da iki sany hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG