Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tekrem taýpasynyň zenanlary

Siz Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Hamýap etrabynda ýaşaýan Tekrem türkmen taýpasynyň zenanlarynyň suratlaryna syn edýärsiňiz. Olar özleriniň uzyn, seçekli başlary bilen tapawutlanýarlar. Tekrem türkmen taýpasynyň zenanlarynyň aglabasy bu däplerini gadymdan bäri saklap gelýärler. Bu taýpanyň täze gelinleri has uzynrak we bezelen, orta ýaşdaky zenanlary orta boýdaky, gartaşanlary bolsa gysgarak başlary bilen biri-birinden tapawutlanýarlar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG