Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Snowdeniň kakasy çykyş etdi


ABŞ-nyň ýaşyryn aňtaw maglumatlaryny ile äşgär eden Edward Snowdeniň kakasy, belli bir şertlerde, öz oglunyň yzyna – ABŞ meýletin dolanmagynyň mümkindigini aýdýar.

“NBC News” gullugyň habar bermegine görä, Lonnie Snowden ABŞ-nyň Adalat departamentine käbir şertleri öňe sürüp, hat ýazmakçy bolýar. Şol şertleriň arasynda Edward Snowdeni suddan owal tussag etmezlik; onuň jemgyýetçiligiň öňünde çykyş etmegine päsgel bermezlik ýaly maddalar bar.

Lonnie Snowden öz oglunyň gizlin maglumatlary syzdyryp kanuny bozan bolmagynyň mümkindigini, emma onuň ABŞ-nyň halkyna dönüklik edendigine ynanyp bilmeýändigini belledi.

Lonnie Snowden ogly bilen aprelden bäri habarlaşmandygyny-da sözüne goşdy.

Mundan bir hepde ozal 30 ýaşly Snowden Moskwa uçup, şol ýerden Ekwadordan gaçyp atalga sorady. Onuň häzir hem Moskwanyň aeroportyndadygy aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG