Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Iturup adasyndaky türkmenler"

Dünýä kartasyny açyp, Russiýa federasiýasynyň Ýaponiýa bilen arasynda ýerleşýän adalara ser salan mahalymyz, Ohot deňizinde ýerleşýän Iturup adasyny görýäris. Şol Iturup adasynda segseninji ýyllaryň ahyrynda Türkmenistanyň Lebap welaýatyndan göçüp giden we häzir 22 sany maşgala bolup ýaşaýan türkmenler bar. Fotosergide Iturup türkmenleriniň durmuşy bilen bagly käbir suratlar ýerleşdirildi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG