Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Däpler we täzeçillik: Türkmen zenanlary nämeden nägile?


Türkmen gyzlary Bedew baýramçylgynda
Türkmenistan dünýewi döwlet we türkmenistanly aýal-gyzlar kanun öňünde erkekler bilen deň hukukdan peýdalanýar.

Emma soňky iki onýyllykda türkmen zenanlarynyň bir toparynyň kyn günleri başdan geçirmeli bolandygy, jemgyýetdäki sosial problemalaryň aýal-erkek deňligine uly zarba urandygy aýdylýar.

Ýöne ýerli synçylaryň käbiri bu aýdylýanlar bilen ylalaşmaýar we türkmen zenanlarynyň hiç bir kemsitmä, haksyzlyga sezewar bolmanýadygyny öňe sürýär.

Azatlyk Radiosynyň bu temadan guran söhbetdeşligine Türkmenistandan ýerli synçylar, žurnalistler Soltan Açylowa, Amanmyrat Bugaýew, Germaniýadan žurnalist Näz Dürli gatnaşdy.

Söhbetdeşligi diňläp, pikiriňizi ýazsaňyz, hoşal bolardyk.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG