Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Täze talap barada resmiler näme diýýär?


Türkmenistanly migrant işçileri
Şu ýylyň 10-njy iýulyndan täze daşary ýurt - biometriki - pasportyň doly güýje girmegi, daşary ýurtlarda okaýan we zähmet çekýän Türkmenistanyň raýatlarynda belli bir howsalalary döretdi.

Gowuşýan maglumatlara görä, täze pasporty bolmadyk Türkiýede bilim alýan türkmen talyplary degişli ýerlerde hasaba alynmaýar. Şol bir wagtda, Türkiýede migrant işçi bolup, Türkmеnistana täzе pasport almaga gidip bilmеýän müňlеrçе bikanun işçiniň bardygy aýdylýar.

Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Döwlet Baýhanyň berýän maglumatlary bilen tanyşmak üçin, aşaky düwmä basyň.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG