Sepleriň elýeterliligi

Johar Sarnaýew sud edilýär


Boston marafon partlamalaryny amala aşyrmakda aýyplanýan Johar Sarnaýew çarşenbe güni ilkinji gezek suduň öňüne çykar.

19 ýaşly asly çeçenistanly Johar 15-nji aprelde öý şertlerinde ýasalan partlaýjy serişde arkaly üç adamy we soňundan polisiýa işgärini atyp öldürmekde aýyplanypdy.

Joharyň agasy, şol bir wagtda onuň jenaýat şärigi bolmakda şübhelenýän Tamerlan Sarnaýew, amala aşyrylan partlamadan birnäçe gün soň, polisiýa bilen ok atyşlykda öldürilipdi.

Marafon partlamalarynda 264 adama şikes ýetip, olaryň käbirleri aýaklaryndan mahrum galypdy.

Eger-de Johar Sarnaýewiň günäsi subut edilse, oňa ömürlik tussaglygyň ýa-da ölüm jezasynyň hem berilmegi mümkin.
XS
SM
MD
LG