Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Çurkin: Sirini gozgalaňçylar ulandy


Russiýanyň BMG-däki ilçisi Witaliý Çurkin Siriýada sirin gazyny gozgalaňçylaryň ulanandygy barada delilleriň bardygyny aýdýar.

Çurkin sişenbe güni çykyş edip, russiýaly derňewçileriň Alepponyň golaýyndaky Khan al-Assal sebitine baryp, ol ýerde barlaglary geçirendigini aýtdy. Şeýle-de Çurkin sebitden “esasly delilleriň” toplanandygyny hem sözüne goşdy.

Çurkin žurnalistleriň öňünde eden çykyşynda 19-njy martda gozgalaňçylaryň üç raketany atyp, 26 adamy, şol sanda 16 esgeri öldürendigini aýtdy.

Çurkin BMG-niň dykgatyna 80 sahypalyk hasabatyň hödürlenendigini, onda Khan al-Assalda atylan raketalarda himiki ýaragyň bolandygy “açyk delillendirilýändigini” hem belledi.

Günbatar hökümetleri himiki ýaragy siriýaly gozgalaňçylaryň ulanandygy barada delilleriň ýokdugyny nygtaýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG