Sepleriň elýeterliligi

Ogulnur: "Tomsuna agyz beklemek kyn"


Türkmenistanlylaryň hem belli bir bölegi oraza tutup, agyz beklär.
Yslam dünýäsiniň aglaba ýurtlarynda bolşy ýaly, 9-njy iýuldan Türkmenistanda hem Remezan aýy başlandy. Türkmenistandan gowuşýan habarlardan çen tutulsa, ilatyň belli bir bölegi, bu aý agzyny bekläp, oraza tutar.

Emma, Remezanyň tomus aýyna gabat gelmegi, oraza tutýanlara nähilidir bir kynçylyklary döredýärmi?

Habarçymyz Soltan Açylowa bu barada maryly ildeşimiz Ogulnur ene bilen söhbetdeşlik geçirdi.

XS
SM
MD
LG