Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bahar: 'Döwlet bizden näme isleýär?'


Türkiýäniň Ataturk aeroportyndaky Türkmenhowaýollarynyň kassasynyň öňi. 10-njy iýul, 2013 ý.
Geçen hepde täze biometrik pasporty bolmadyk Türkiýedäki türkmenistanlylara 10-njy iýuldan başlap "Türkmenhowaýollary" gullugynyň bilet satmajakdygy barada habar berilipdi.

Şeýle-de, türk resmileriniň Türkiýede ýaşaýan köne pasportly türkmen talyplaryna 10-njy iýuldan soň olaryň oturym wizasynyň möhletiniň uzaldylyp berilmejekdigi barada maglumat berilipdi.

Çarşenbe güni, ýagny 10-njy iýulda Türkiýäniň aeroportynda ýagdaýlar nähili? Köne pasporty bolan türkmenistanlylara heniz hem bilet satylanokmy?

Azatlyk Radiosy bu soraglar bilen gyzyklanyp, Türkiýäniň "Ataturk" aeroportyna baryp gelen türkmen talyby Bahar bilen söhbetdeş boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG