Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Yrakda 40 adam öldürildi


Yrakda penşenbe güni ýüze çykan hüjümleriň netijesinde azyndan 40 adamyň ölendigi habar berilýär.

Hüjümçileriň Bagdatdan 200 km. demirgazykda ýerleşýän Haditha we Baiji sebitlerindäki barlag-gözegçik nokadyna ot açanda, 11 adam heläk boldy.

Paýtagtyň 80 km. demirgazyk-gündogarynda ýerleşýän Mukdadiýa şäherinde partladylan ulagyň netijesinde hem 11 adam öldi.

BMG-niň berýän maglumatlaryna görä, iýunda Yrakda söweşijileriň hüjümi netijesinde 761 adam öldürilipdir.

2006-2007-nji ýyllarda bu görkeziji has ýokary bolup, şol wagtlar her aý 3 müňe çenli adam öldürilýärdi.
XS
SM
MD
LG