Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aýbibi: 'Agyz suwsuz kösenýäris'


Ýörite suw gaplaryna suw doldurýan adam
Türkmenistandan gowuşýan habarlarda nygtalyşy ýaly, ýurduň çetindäki şäherdir obalarynda agyz suw üpjünçiligi bilen bagly kynçylyklar saklanyp galýar. Bu ýagdaýlaryň ýurduň demirgazygyndaky Daşoguz welaýatynda has hem gözgyny haldadygy bellenilýär.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa bu mesele bilen gyzyklanyp, Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan özüni Akbibi diýip tanadan pensioner zenan bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG