Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Leýla: "Ýurtda köp zat üýtgäpdir"


Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry
Tomusky dynç alyş möwsüminiň başlanmagy bilen, daşary ýurtlarda okaýan türkmenistanly talyplaryň uly bir bölegi yzyna – Türkmenistana dolanýar. Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmen talyplarynyň aýtmagyna görä, bir ýyla ýetmez wagtyň içinde ýurtda köp sanly üýtgeşmeler bolup geçipdir.

Ýakynda Lebap welaýatyna dynç alyşa baryp, yzyna – Gazagystana dolanyp gelen türkmen talyby Leýla özünde galan tasirleri barada gürrüň berdi.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG