Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bugdaý ekip, bergili çykanlar-da bar


Orumdan soň bugdaý meýdany
Şenbe güni, 13-nji iýulda Türkmenistanda galla barýamy bellenilip geçildi. Resmi metbugatyň maglumatyna görä, şu ýylyň hasabyna ýurtda 1,600,000 tonna galla hasyly ýygnalypdyr.

Türkmenistanyň habar serişdeleri ýetilen bu sepgide uly baha berip, ýerli kärendiçileriň galla hasylyny ýygnamakda bitiren işlerini wagyz etdi.

Emma, şol bir wagtda käbir gallaçy daýhanlaryň hökümete bergili bolup çykandygy-da bellenilýär.

Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewyň bu baradaky maglumatlaryny diňlemek üçin, aşaky düwmä basyň.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG