Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nelson Mandela 95 ýaşady

18-nji iýulda Günorta Afrikanyň ozalky prezidenti Nelson Mandela 95 ýaşady. Mandela bäş hepdeden gowrak wagt bäri öýken näsazlyklary sebäpli, keselhanada saklanylýar. Onuň hatyrasyna BMG 18-nji iýuly "Nelson Mandelanyň halkara güni" diýip, belledi. Mandelanyň Günorta Afrikadaky we beýleki ýurtlardaky tarapdarlary ony doglan güni bilen gutlap, şeýle-de tizräk aýaga galmagyny arzuw edip, öz gutlaglaryny ýolladylar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG