Sepleriň elýeterliligi

Ösüş sanlary nämäni aňladýar?


Söwda biržasy
Türkmenistan milli ykdysadyýetiň şu ýylyň başyndan bäri güýçli ösendigini yglan etdi. Resmi maglumatlarda berilen sanlara görä, ýarym ýylyň dowamynda ýurduň umumy içerki önümçilik derejesi 9,4 % göterilipdir, senagatda ösüş 6,6 %, gurluşykda 17,7 %, oba hojalygynda 7 % ýetiripdir.

Bu sanlar Türkmenistan üçin durmuş taýdan nämäni aňladýar?

Azatlyk Radiosy türkmenistanly ykdysadyýetçi, ýurduň Merkezi Bankynyň öňki başlygy Hudaýberdi Orazow bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG