Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ösüş sanlary nämäni aňladýar?


Söwda biržasy
Türkmenistan milli ykdysadyýetiň şu ýylyň başyndan bäri güýçli ösendigini yglan etdi. Resmi maglumatlarda berilen sanlara görä, ýarym ýylyň dowamynda ýurduň umumy içerki önümçilik derejesi 9,4 % göterilipdir, senagatda ösüş 6,6 %, gurluşykda 17,7 %, oba hojalygynda 7 % ýetiripdir.

Bu sanlar Türkmenistan üçin durmuş taýdan nämäni aňladýar?

Azatlyk Radiosy türkmenistanly ykdysadyýetçi, ýurduň Merkezi Bankynyň öňki başlygy Hudaýberdi Orazow bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG