Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Garagum - ahlak gymmatlygymyz"


Garagum
Penşenbe güni Türkmenistanda prezidentiň hem gatnaşmagynda Ministrler kabinetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi.

Maslahatyň dowamynda, beýleki meseleler bilen bir hatarda Merkezi Garagumda “Bereketli Garagum” atly döwlet tebigy goraghanasyny döretmek barada-da gürrüň edildi.

Prezident G.Berdimuhamedow “Bereketli Garagum” goraghanasyny döretmek boýunça giň möçberli täze taslamanyň ähmiýetini belläp, degişli karara gol goýdy.

Şol bir wagtda ýerli synçylar Garagum çölüniň ekologiki ýagdaýy bilen bagly ýörite çäreleriň geçirilmelidigini belleýärler. Bu mesele boýunça aşgabatly syýasy aktiwist Nurberdi Nurmämmedowyň beren gürrüňlerini diňlemek üçin, aşaky düwmä basyň.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG