Sepleriň elýeterliligi

"Adamlar çärelerden nägile"


Anna güni Aşgabatda nobatdaky binanyň düýbüni tutuş dabarasy geçirildi. Paýtagtyň ozalky “Gyzyl haç” keselhanasynyň duran ýerinde, çagalaryň hassahanasynyň düýbüni tutmaga beýleki köp sanly adamlar bilen birlikde, prezidentiň hem gatnaşandygy aýdylýar.

Emma yssy howada raýatlaryň bu çärä gatnaşdyrylmagy, köçeleriň uzak wagtlap petikli saklanmagy adamlarda belli bir nägilelikleri hem döredendigi habar berilýär.

Geçirilen bu çärelere şaýat bolan Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowanyň maglumatyny diňlemek üçin, aşaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG