Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen migrantlary döwletden nägile


Türkmenistanyň Stambuldaky konsullygynyň öňi. 23-nji iýul, 2013 ý.
Bize gelip gowuşýan maglumatlara görä, Türkmenistana gitmek isleýän köne pasportly türkmenler Türkiýäniň Stambul şäherindäki türkmen konsullygynyň öňünde uly nobatlary emele getiripdirler.

Türkmenistanyň Stambuldaky konsullygynyň köne pasportly türkmenistanlylara arza we soragnama berýän otagy
Türkmenistanyň Stambuldaky konsullygynyň köne pasportly türkmenistanlylara arza we soragnama berýän otagy
10-njy iýuldan başlap köne pasportly türkmenistanlylara “Türkmenhowaýollary” gullugynyň bilet satmazlygy daşary ýurtdaky ildeşlerimizi alada goýýar.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, Türkiýede zähmet migranty bolup işleýän Rozybaý Jumamyradow bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşaky düwmä basyň.


Türkmenistanyň Stambuldaky konsulhanasynyň doldurmagy soraýan resminamalary:


Teswirleri gör (10)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG