Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Lukmanlar biperwaý garaýarlar"


Türkmen lukmanlary
Geçen hepde Türkmenistanda saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bellenilip geçildi. Bu baýramçylyk mynasybetli paýtagt Aşgabatda açylyş dabaralary, dürli baýramçylyk çäreleri dagy geçirildi.

Türkmenistanda saglyk pudagyna, desgalaryna uly döwlet serişdeleriniň goýberilýändigi aýdylýar. Resmi habar serişdeler täze gurulýan saglyk binalary, satyn alynýan saglyk enjamlary barada yzygiderli maglumat berýär.

Şol bir wagtda bu tagallara garamazdan, Türkmenistanda derdine em tapman ýa-da ýalňyş bejergi alýan raýatlaryň hem bardygy nygtalýar.

Bu mesele boýunça Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň berýän maglumatlaryny diňlemek üçin, aşaky düwmä basyň.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG