Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Akja: "Bar ýeri wezipeliler alýar"


Ekin meýdany
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow öz çykyşlarynda ýurduň ähli welaýatlarynda daýhanyň gowy işläp, gowy hasyl ýetişdirmegi we gowy girdeji almagy üçin ähli şertleriň döredilmelidigini nygtap gelýär.

Emma, ýurt baştutanynyň çykyşyna garamazdan, türkmenistanly daýhanlar işlemek üçin ýeriň ýetmezçilik edýändigni öňe sürýärler.

Bu mesele bilen gyzyklanyp, Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa maryly Akja daýza bilen söhbetdeşlik geçirdi.

XS
SM
MD
LG