Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Baýkonuryň töweregi

Gazagystanda orsýetliler tarapyndan dolandyrylýan Baýkonur we onuň golaýyndaky Toretam hem Akaý şäherleriniň ýaşaýjylary agyr şertlerde ýaşaýandyklaryny aýdýarlar. Ýerli ýaşaýjylar daşky-gurşaw meselelerinden we ösüp barýan işsizlikden zeýrenýärler. Azatlyk Radiosynyň Gazak gullugynyň habarçysy Baýkonuryň golaýyndaky şäherlere aýlanyp, ol ýerleriň adaty durmuşyny surata aldy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG