Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Agyz suw ýetmezçiligi duýulýar


Ýerli ýaşaýjylaryň käbiri agyz suwunyň üpjünçiliginden nägiledigini aýdýarlar.
Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndaky şäherçeleriň birinde suw arassalaýjy täze desgalar toplumy ulanmaga berildi. Ýerli metbugatdaky maglumata görä, her gije-gündizde 10 müň kub metr suwy arassalaýan bu toplum töwerekdäki ilatly ýerleri arassa agyz suwy bilen üpjün eder.

Şol bir wagtda, ýerli ýaşaýjylaryň käbiri agyz suwunyň üpjünçiliginden nägiledigini aýdýarlar.

Azatlyk Radiosynyň Lebap welaýatyndaky habarçysy Osman Hallyýewiň bu baradaky maglumatlaryny diňlemek üçin, aşaky sepe basyň.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG