Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ global hüşgärlige çagyrýar


Germaniýa we Britaniýa Ýemendäki diplomatiki edaralaryny wagtlaýyn ýapýandygyny aýtdy, London bolsa britan raýatlaryna "Al-Kaýdanyň" terror hüjümini guramagynyň ähtimallygy zerarly, bu ýurdy terk etmelidigini duýdurdy.

Bu çäreler Birleşen Ştatlar özüniň musulman ýurtlarynyň 17-sindäki diplomatiki edaralaryny ýapýandygyna habar bereninden soň görülýär.

Waşington "Al-Kaýdanyň" awgustda terror hüjümini guramak ähtmallygy barada global hüşgärlige çagyrdy.

Şeýle-de ol jemgyýetçilik transportuna we syýahatçylyk infrastrakturasyna hüjüm edilmeginiň ähtimaldygyny duýdurdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG