Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabadyň "Kupalkasy"

Türkmenistanda tomsuň jokrama yssysy dowam edýär. Türkmen ýaşlarynyň bir topary bu yssy günleri Aşgbadyň öňki "Kupalka" häzirki ady bilen "Tolkun" sport sagaldyş toplumynyň suwly howuzlarynda dynç alyp geçirýärler. Azatlyk Radiosy bu pursatlardan ýörite fotosergi taýýarlady.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG