Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Aşgabat: Häkimligiň öňündäki nobatlar


Aşgabat şäher häkimliginiň Ýazga durmak üçin bölüminiň öňünde uly goh-galmagalyň içinde nobata duran onlarça adamy synlamak bolýar. Adamlar, ellerinde gerekli resminamalary jemläp, entek sowet döwründen galan düzgüne görä, propiska, ýagny ýaşaýan ýeriňde ýazga durmak üçin uzakly gün nobatda durlar.

XS
SM
MD
LG