Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Timoşenkony goldap protest geçirildi


Ukrainada ýüzlerçe oppozision aktiwistler we protestçiler ýurduň öňki premýer-ministri Ýuliýa Timoşenkonyň tussag edilmeginiň iki ýyllygyna gabatlap Kiýew şäher sudunyň öňünde ýygnanyşdylar.

Timoşenkonyň “Batkiwşçina”, ýagny “Ata-watan” partiýasynyň aktiwistleri ellerinde plakatlary göterip, “Ýuliýa üçin azatlyk!” we “Demokratiýanyň tussag edilenine iki ýyl boldy” diýip, şygarlary gegyrdylar.

Şeýle-de, olar Strasburgdaky Ýewropa suduna Timoşenkonyň sud diňlenşiginiň çaltlandyrylmagyna çagyryş etmek maksady bilen ýazylan arzanyň aşagyna gol ýygnadylar.

Timoşenko 2011-nji ýylyň 5-nji awgustynda tussag edilip, şol ýylyň oktýabr aýynda ýedi ýyl türme tussaglygyna höküm edilipdi. Oňa 2009-njy ýylda Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky gaz ylalaşygy bilen ilteşikli jenaýatlarda aýyplama bildirilip, ýyl kesilipdi.

Ýuliýa Timoşenko bu aýyplamalary ret edýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG