Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ogulnur: "Alajym ýok, oňuşmaly bolýas"


Mellekde işleýän bir türkmen zenany
Türkmenistanda pagta hasylynyň ýygymyna taýýarlyk işleri dowam edýär. Resmi türkmen metbugaty pagta öndürijilere gerekli şertleriň döredilýändigini, “olar bilen özara hasaplaşyklaryň guralyny kämilleşidrmek maksady bilen netijeli işleriň durmuşa geçirilýändigini” nygtaýar.

Şol bir wagtda, Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan käbir kärendeçiler döredilýän şertlerden belli bir derejede nägilediklerini aýdýarlar. Ömrüniň aglaba bölegini pagta ýygymy bilen geçiren maryly 74 ýaşly Ogulnur ene, häzir gerekli dermanlary almaga hem ýagdaýynyň ýokdugyny aýdýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG