Sepleriň elýeterliligi

"Ruhnama" programmadan aýrylýar


"Ruhnama" dikilen heýkel
Türkmen häkimiýetleri S.Nyýazowyň 'mukaddes' atlandyrylan "Ruhnama" kitabyny ahyry mekdep programmasyndan aýyrmak kararyna gelipdirler.

Ýerli synçylar ilat arasynda bu karara öňräkden garaşylandygyny, emma şindem bolsa oňa begenendiklerini aýdýarlar.

Ýöne käbirleri munuň başga bir 'mukaddes' kitabyň ýoluny arçamaga taýýarlyk bolmagynyň ähtimaldygyny öňe sürýär.

Azatlyk Radiosy bu habar bilen gyzyklanyp, publisist ýazyjy A.Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG