Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nurmämmet: "Töleseň, biziňkilerem işlär"


Täze binalar
Ýakynda paýtagt Aşgabadyň Oguzhan köçesiniň ugrunda gurulmaly binalaryň işiniň ýerli gurluşyk fimalaryna berilýäbdigi yglan edildi.

Eger-de garaşsyzlyk ýyllarynda gurlan gymmat baha köşkleriň, ýaşaýyş we ofis jaýlarynyň, beýleki bir topar binanyň gurluşygynyň esasan daşary ýurt firmalaryna ynanylandygyny nazara alsaň, bu uly täzelik.

Eýsem bu täzelige ilat, ýerli synçylar nähili garaýar we onuň netijesi nähili bolar?

Azatlyk Radiosy bu barada ýerli synçy N.Nurmämmet bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG