Sepleriň elýeterliligi

"Ruhnama" şertleri saklansa, hakykat gelermi?


“Ruhnama” ýadygärligi, Aşgabat, 14-nji awgust, 2011.
Görnüşinden, türkmen häkimiýetleri ahyry mekdep okuwçylaryny "Ruhnama" mejburlygyndan dyndarýarlar.

Eger şeýle bolsa, S.Nyýazowyň ölüminden soň hem ençeme ýyl mejbury okadylan "baş kitaba" ol ýa-da beýleki görnüşde syýasy baha berilmezliginiň sebäbi näme?

Aslynda "Ruhnama" kulty nädip döredildi we ol näme üçin gerek boldy?

Umuman, türkmen jemgyýetçiligi şu gün we geljek üçin öz «Ruhnama» tejribelerinden nähili netije çykarmaly?

Azatlyk Radiosynyň bu temadan geçiren "Tegelek stol" söhbetdeşligine ýerli synçylar, syýasy aktiwist Nurberdi Nurmämmedow, publisist ýazyjy Amanmyrat Bugaýew, Şwesiýdan ýazyjy Akmuhammet Welsapar gatnaşdy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG