Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Maşgalalar gaýtadan birleşýär


Demirgazyk Koreýa özüniň Günorta Koreýanyň 1950-53-nji ýyllaryň Koreýa urşundan bäri bölünen maşgalalary gaýtadan birleşdirmegi dikeltmek teklibi bilen ylalaşýandygyny aýdýar.

Phenýan ýekşenbe güni 19-njy sentýabrda, däp bolan Çuseok baýramçylygynda maşgalalaryň gaýtadan birleşmegini guramaklyga razy boldy.

Şeýle-de Demirgazyk Koreýa 4-nji oktýabr töwereklerinde aýra düşen maşgala agzalaryny wideo arkaly birleşdirmegi teklip etdi.

Aýra düşen maşgala agzalaryny gaýtadan birikdirmek 2010-njy ýylda, Koreýa ýarym adasynda dartgynlyklar ýokary galyp başlanda ýatyrylypdy.
XS
SM
MD
LG