Sepleriň elýeterliligi

Abadan: 'Mellek berenoklar, näme etjegimi bilemok"


Mellekde işleýän gyz
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow öz çykyşlarynda oba ilatyna mellek ýerleriň ýeňillikli şertler bilen paýlanyp berilmelidigi barada durup geçýär. Emma maryly daýhan, ýagdaýyň iş ýüzünde düýpden başgaçadygyny aýdýar.

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Gyzylgum daýhan bileleşiginiň özüni Abadan diýip tanadan 60 ýaşlaryndaky ýaşaýjysy, sekiz aýdan bäri mellegiň berilmegine garaşýandygyny we bu ugurda şikaýat edip kakmadyk gapysynyň galmandygyny aýdýar.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açilowanyň Abadan daýza bilen geçiren interwýusyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG