Sepleriň elýeterliligi

Lebap: Keselçilik köpelýärkä lukmanlar nirede?


Lebap welaýatynyň iç keseller keselhanasy.
Türkmenistanyň Lebap welaýatynda sarygetirme keseli bilen kesellänleriň sanynyň köpelýändigi, şu sebäpden ýerli keselhanalaryň öňlerinde nobatlaryň uludygy, lukmanlaryň bolsa ýetmezçilik edýändigi barada habar berilýär.

Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew şu günler lukmanlaryň welaýatyň beýleki döwlet işgärleri bilen bilelikde pagta meýdanlarynda zähmet çekýändigini gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG