Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pekin ykdysady ösüşi yglan edýär


Hytaýyň hökümeti dünýäde ululygy boýunça ikinji ýerde durýan öz ykdysadyýetiniň uzak wagtlap başdan geçiren kynçylyklaryndan soň ýene-de durnukly ösüş alamatlaryny görkezip başlandygyny aýdýar.

Hytaýyň hökümetiniň statistika boýunça edarasynyň metbugat wekili Şeng Laiýunyň aýtmagyna görä, duşenbe güni Hytaýyň hökümeti ýurduň şu ýylyň ykdysady ösüşiniň 7.5 prosent boljagyna ynam bildiripdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG