Sepleriň elýeterliligi

Batyr: "Biz watanymyza baryp bilemzok"


Serhet
Türkmenistanda 10-njy iýuldan başlap daşary ýurt – biometrik – pasportyň doly güýje girmegi bilen, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylarda belli-bir kynçylyklar döredi. Munuň, esasan, gürrüňi gidýän biometrik pasportlarynyň Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalarynda berilmeýändigi bilen baglydygy aýdylýar.

Häzirki wagt Özbegistanda ýaşaýan Batyr atly ildeşimiz özüniň duş bolýan kynçylyklary barada gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG