Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Diktatorlar we ýyldyzlar

Holliwudyň kino ýyldyzlaryndan başlap meşhur pop aýdymçylaryna çenli aralykda köp adam, pul üçin, diktatorlara we olaryň çagalaryna konsert berdi ýa olaryň toý-dabarasyna goşuldy. «Ýöntem» ýyldyzlaryň köpüsi, açyk tankytdan soň, öz gazanan pullaryny sahawatçylyga geçirjeklerini aýdýarlar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG