Sepleriň elýeterliligi

Bugaýew: "Ýapon diline terjime tötänlik däl"


"Ata arzuwyny amala aşyrýan agtyk" atly kitabyň baş sahypasy.
Türkmenistanyň prezidenti barada kitap ýapon dilinde çap boldy. Öň bu kitabyň dünýäniň beýleki dilleriniň birnäçesine terjime edilip, çapdan çykandygy barada habar berilipdi.

Azatlyk Radiosy kitabyň mazmuny we onuň indi ýapon dilinde hem çap edilmeginiň sebäpleri barada Türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG