Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Rus diline bolan talap näme üçin ýokary?


Aşgabadyň ors-türkmen mekdebiniň okuwçylary.
Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başlanyna 10 gün boldy. Başlangyç klaslar barada gürrüň edilende, bu ýyl hem türkmen dilinde sapak berilýän klaslara garanda rus dilindäki klaslara talap ýokary boldy. Mysal üçin, Aşgabadyň 55-nji mekdebinde başlangyç klaslaryň okuwçylaryna niýetlenip döredilen bäş klasyň üçüsinde sapaklaryň rus dilinde okadylýandygyna garamazdan, olaryň talaby ödäp bilmeýändigi aýdylýar.

Eýsem rus dillindäki klaslara talabyň ýokarylygyna näme sebäp bolýar?

Azatlyk Radiosy bu barada aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:52 0:00
Ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG