Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Polisiýa protestçiler bilen çaknyşdy


Meksikanyň paýtagtynda polisiýa protestçiler bilen çaknyşdy.

Polisiýa Meksika şäheriniň esasy meýdançasyndaky protestçileri dargytmak üçin göz ýaşardyjy gazlary, suw toplaryny ulandy.

Şeýle-de polisiýa 31 adamy tussag etdi.

Mugallymlar esasy meýdançada lager gurup, okuw düzgünlerini berkitmäge, mugallymlaryň käbir ýeňilliklerini hem-de olaryň öz işlerini çagalaryna geçirmek ýaly hukuklaryny ýatyrmaga gönükdirilen reformalara garşy protest bildirýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG