Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Polisiýa protestçiler bilen çaknyşdy


Meksikanyň paýtagtynda polisiýa protestçiler bilen çaknyşdy.

Polisiýa Meksika şäheriniň esasy meýdançasyndaky protestçileri dargytmak üçin göz ýaşardyjy gazlary, suw toplaryny ulandy.

Şeýle-de polisiýa 31 adamy tussag etdi.

Mugallymlar esasy meýdançada lager gurup, okuw düzgünlerini berkitmäge, mugallymlaryň käbir ýeňilliklerini hem-de olaryň öz işlerini çagalaryna geçirmek ýaly hukuklaryny ýatyrmaga gönükdirilen reformalara garşy protest bildirýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG