Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Siriýa: Oppozisiýa täze lider saýlady


Siriýanyň oppozisiýadaky Milli koalisiýasy aram yslamçy Ahmed Toumehi özüniň bosgunlykdaky hökümetiniň lideri edip saýlady.

48 ýaşyndaky Toumeh Siriýada doglan amerikan raýaty Gassan Hittonyň ýerine geçýär. Hitto bu wezipä martyň ortasynda saýlanypdy.

Toumeh Siriýanyň günorta welaýaty bolan Deýr al Zourdan we Siriýanyň oppozisiýasynyň aglaba köplügini düzýän «Musulman doganlygy» bilen ýakyn baglanyşygy bar.

Ol hünäri boýunça diş doktory we Siriýanyň hökümeti tarapyndan birnäçe gezek tussag edildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG