Sepleriň elýeterliligi

Pagta azlygynda näme etmeli?


Pagta meýdany, Lebap.
Türkmenistanyň dürli welaýatlaryndan gowuşýan maglumatlara görä, şu ýyl pagta meýdanlarynda pagta, gowaça az. Daýhanlar alýan hasyllarynyň hatda döwlet tarapyndan alynýan tutumlar üçin hem ýetmejekdigini aýdýarlar. Olar hem döwlet bilen hasaplaşygyň, hem-de öz eklenjiniň aladasyny edýärler.

Bular pagta hasyly meselesinde bir agyr ýagdaýyň emele gelendigini aňladýarmy?

Azatlyk Radiosy türkmenistanly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.
XS
SM
MD
LG