Sepleriň elýeterliligi

Orazow: ‘Hökümet ekerançylyga goşulmaly däl’


Bugdaý ammary
Türkmenistanda ýer önümçiligine degişli kararlar, hat-da pagta, galla ýa-da şaly ekişigiň başlanmaly wagty we hasylyň ýygnalmaly döwrü-de döwlet baştutany tarapyndan kesgitlenilýär. Şol bir wagtda-da pudakdaky şowsuzlyklar üçin jogapkärçilige ýerli häkimiýetler çekilýär.

Şeýle ýagdaýda oba-hojalyk pudagyndaky şowsuzlyklara welaýat we etrap resmileri näderejede jogapkär? Azatlyk Radiosy bu barada Türkmenistanyň öňki hökümet agzasy Hudaýberdi Orazow bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG