Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Gullukdan boşamakçy bolýanlar artýar"


Eli sübseli türkmen esgerleri
Türkmenistanyň prezidentiniň 13-nji sentýabrdaky permany esasynda, çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylar şu ýylyň oktýabr we dekabr aýlarynda ýurduň ýaragly güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan harby gullukdan boşadylarlar. Şeýle-de çagyryş gününe çenli 18 ýaşyny dolduran ýaş ýigitler harby gulluga alnarlar.

Şol bir wagtda Türkmenistanda gulluga alnan ýaşlaryň her dürli ýollar, şol sanda öz bedenlerine şikes ýetirmek arkaly hem mejbury harby gullukdan boşamakçy bolýandyklary barada habarlar gowuşýar.

Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň bu mesele dogrusynda berýän gürrüňleriniň diňlemek üçin, aşaky düwmä basyň.
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:18 0:00
Ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG