Sepleriň elýeterliligi

Teatrlar näme üçin boş durýar?


Türkmenistanyň "Magtymguly" adyndaky milli drama teatry, Aşgabat.
Türkmenabat şäherinde bar bolan ýeketäk teatrda tomaşaçylaryň seýrek göze ilýändigi barada habar berilýär. Aşgabatdaky, Nebitdagdaky we ýurduň beýleki ýerlerindäki teatrlarda ýagdaý nähili? Şu günki gün türkmen teatrlary tomaşaçylara näme teklip edýärler?

Azatlyk Radiosy türkmen ýazyjysy, dramaturg Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeşlik geçirdi.

XS
SM
MD
LG