Sepleriň elýeterliligi

Prezidentiň atlary öňe saýlandy


Aşgabatda nobatdaky at çapyşygy geçirildi. On tapgyrdan ybarat bolan bu çärede, dört gezek prezidentiň atlarynyň birinji bolandygy mälim edildi. Beýleki köpçülikleýin çärelerden tapawutlylykda ýekşenbe güni geçirilen bu çärä tomaşa etmek üçin 100-lerçe adam Aşgabadyň atçylyk sport toplumyna barypdyr.

XS
SM
MD
LG