Sepleriň elýeterliligi

Wezipeden boşadylýanlar näme edýärler?


Türkmenistan
Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda ýüzlerçe döwlet resmisi işden boşadyldy. Olaryň ençemesi turmä basyldy, ençemesi ýone wezipelerinden mahrum boldy, ýene ençemesi kopçüligiň öňünde çykyş edip, günäsini boýun aldy we käte kemsidiji pursatlary başdan geçirdi.

Wezipelerinden boşadylýan türkmen resmileri soň nähili ýaşaýarlar?

Azatlyk Radiosy Türkmenistanly synçy we graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG